Αρχή / Ομάδα Μελέτης Θεραπευτικής Εκπαίδευσης

Ομάδα Μελέτης Θεραπευτικής Εκπαίδευσης

Συντονιστική Επιτροπή Ο.Μ.Θ.Ε. 

 

Συντονιστική Επιτροπή:

  • Άννα Γκρόζου,
  • Μαρία Καλαρρύτου,
  • Μεγακλής Αρβανίτης,
  • Ευστάθιος Ψημμένος
Top