Ομάδα Μελέτης Θεραπευτικής Εκπαίδευσης

Συντονιστική Επιτροπή Ο.Μ.Θ.Ε. 

 

Συντονιστική Επιτροπή:

  • Χάρης Βασιλόπουλος,
  • Άννα Γκρόζου,
  • Μαρία Καλαρρύτου,
  • Μεγακλής Αρβανίτης,
  • Ευστάθιος Ψημμένος