Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Ημερίδες –Διημερίδες / 20.10.2007 Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική. Παπαστράτειο Μέγαρο, Αγρίνιο

20.10.2007 Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική. Παπαστράτειο Μέγαρο, Αγρίνιο

Top