Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Ημερίδες –Διημερίδες / 24.01.2009, «Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική» , Αίθουσα ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ, Πλατεία Συντάγματος Ναυπλίου

24.01.2009, «Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική» , Αίθουσα ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ, Πλατεία Συντάγματος Ναυπλίου

Top