Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Πανελλήνια Συνέδρια / 25-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 / 11ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο / Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη

25-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 / 11ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο / Ξενοδοχείο Thraki Palace, Αλεξανδρούπολη

Top