Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Παγκόσμια Συνέδρια / 29/09 – 02/10 – 45th Meeting of the European Association for the Study of Diavetes – EASD 2009 – VIENA, AUSTRIA

29/09 – 02/10 – 45th Meeting of the European Association for the Study of Diavetes – EASD 2009 – VIENA, AUSTRIA

Top