Αρχή / Νέα και Ανακοινώσεις / Γρηγοροπούλου Δ. & Συν. Η επίδραση της κατανάλωσης ελαιολάδου στην πιθανότητα οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Μελέτη (ασθενών-μαρτύρων) CARDIO2000 2008;1;1-6

Γρηγοροπούλου Δ. & Συν. Η επίδραση της κατανάλωσης ελαιολάδου στην πιθανότητα οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Μελέτη (ασθενών-μαρτύρων) CARDIO2000 2008;1;1-6

Top