Αρχή / Archive by category "Βραβεία – Υποτροφίες"

Βραβεία – Υποτροφίες

Προκήρυξη της ΕΔΕ, έτους 2024, για τη χορήγηση 3 υποτροφιών με την ονομασία «Leonard», με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη (Υποστηρικτής Δράσης: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ)

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία στα πλαίσια των καταστατικών και εκπαιδευτικών της σκοπών, προκηρύσσει τη χορήγηση 3 (τριών) υποτροφιών για το 2024, δια της παροχής οικονομικής συνδρομής ύψους 5.000€ έκαστη, σε τρεις νέους επιστήμονες, με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη. (Υποστηρικτής Δράσης: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: ...
Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη της ΕΔΕ, έτους 2023, για τη χορήγηση 2 υποτροφιών με την ονομασία «Leonard», με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη (Υποστηρικτής Δράσης: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ)

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία στα πλαίσια των καταστατικών και εκπαιδευτικών της σκοπών, προκηρύσσει τη χορήγηση 2 (δύο) υποτροφιών για το 2023, δια της παροχής οικονομικής συνδρομής ύψους 5.000€ έκαστη, σε δύο νέους επιστήμονες, με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη. (Υποστηρικτής Δράσης: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 31 Δ...
Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη της ΕΔΕ, έτους 2022, για τη χορήγηση 2 υποτροφιών με την ονομασία «Leonard» με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη (Υποστηρικτής Δράσης: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ)

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία στα πλαίσια των καταστατικών και εκπαιδευτικών της σκοπών, προκηρύσσει τη χορήγηση 2 (δύο) υποτροφιών για το 2022, δια της παροχής οικονομικής συνδρομής ύψους 5.000€ έκαστη, σε δύο νέους επιστήμονες, με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη. (Υποστηρικτής Δράσης: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2022 Προϋποθέσεις...
Διαβάστε περισσότερα...

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων: 31 Δεκεμβρίου 2021

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία με τη  θεσμοθέτηση της χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη κι αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, προκηρύσσει την επιχορήγηση τριών νέων πρωτότυπων Ερευνητικών Πρωτοκόλλων για το 2021, δια της παροχής  οικονομικής συνδρομής ύψους 4.000 € έκαστο, σε τρεις...
Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη της ΕΔΕ για τη Χρηματοδότηση τριών νέων πρωτότυπων Ερευνητικών Προγραμμάτων για το 2021, ύψους 4.000 € έκαστο, σε τρεις νέους επιστήμονες

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία με τη  θεσμοθέτηση της χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη κι αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, προκηρύσσει την επιχορήγηση τριών νέων πρωτότυπων Ερευνητικών Πρωτοκόλλων για το 2021, δια της παροχής  οικονομικής συνδρομής ύψους 4.000 € έκαστο, σε τρεις...
Διαβάστε περισσότερα...

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΔΕ (2020)

Προκήρυξη Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΔΕ για το 2020 Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, με το θεσμό της χρηματοδότησης νέων πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια, ώστε να διευκολυνθεί η ...
Διαβάστε περισσότερα...
Top