Αρχή / Archive by category "Βιβλιογραφική Ενημέρωση" (Page 3)

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Ο ημερήσιος αγωνιστής GLP-1 υποδοχέα Orforglipron σε ενήλικες με παχυσαρκία

research
Wharton S, Blevins T, Connery L, et al. Daily Oral GLP-1 Receptor Agonist Orforglipron for Adults with Obesity [published online ahead of print, 2023 Jun 23]. N Engl J Med. 2023;10.1056/NEJMoa2302392. doi:10.1056/NEJMoa2302392   Η παχυσαρκία είναι μείζων παράγοντας κινδύνου νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Περισσότερα δεδομένα απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλ...
Διαβάστε περισσότερα...

Η εβδομαδιαία χορήγηση Icodec έναντι της γλαργινικής ινσουλίνης U100 σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 χωρίς προηγούμενη ινσουλινοθεραπεία

research
Rosenstock J, Bain SC, Gowda A, et al. Weekly Icodec versus Daily Glargine U100 in Type 2 Diabetes without Previous Insulin. N Engl J Med. 2023;389(4):297-308. doi:10.1056/NEJMoa2303208   Η ινσουλίνη icodec είναι ένα ανάλογο ινσουλίνης χορηγούμενο άπαξ εβδομαδιαίως για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Διεξήχθη μια ανοιχτή, treat-to-target μελέτη φάσης 3α, διάρκειας 78 εβδομάδων (συμπερι...
Διαβάστε περισσότερα...

Ο τριπλός ορμονικός αγωνιστής ρετατρουτίδη στην παχυσαρκία – Μια μελέτη φάσης 2

research
Jastreboff AM, Kaplan LM, Frías JP, et al. Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity - A Phase 2 Trial. N Engl J Med. 2023;389(6):514-526. doi:10.1056/NEJMoa2301972   Η ρετατρουτίδη (LY3437943) είναι ένας αγωνιστής των υποδοχέων GIP, GLP-1 και γλυκαγόνης. Η δοσοεξαρτώμενη δράση της, οι ανεπιθύμητες ενέργειες, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της για τη θεραπεία της παχυ...
Διαβάστε περισσότερα...

Plant-Based Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

research
Ντοά Ευαγγελία1, Παπαμιχάλη Ισιδώρα1, Σημαντηράκη Μαρία1 1Τμήμα Διατροφής, ΓΝΑ Λαϊκό   Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) αποτελεί μία παγκόσμια επιδημία, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας. Ο επιπολασμός του διαβήτη έχει ανέλθει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω αλλαγών στην διατροφική συμπεριφορά των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, η μειωμένη κατανάλ...
Διαβάστε περισσότερα...

Eπίπτωση, σοβαρότητα και εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 στους νέους κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου έτους της πανδημίας Covid-19

research
Sabitha Sasidharan Pillai et al. Diabetes Care 2023;46:953–958   ΣΚΟΠΟΣ Η περιγραφή της επίδρασης της πανδημίας Covid-19 στην επίπτωση και εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Αναδρομική ανασκόπηση του ιατρικού μητρώου των νέων με νεοεμφανιζόμενο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για σύγκριση της περιόδου πριν την πανδημία (1 Ιανουαρίου 2017-29 Φεβ...
Διαβάστε περισσότερα...

Η τιρζεπατίδη μειώνει την όρεξη, την πρόσληψη ενέργειας και τη λιπώδη μάζα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

research
Tim Heise et al. Diabetes Care 2023;46:998–1004   ΣΚΟΠΟΣ H εκτίμηση της επίδρασης της τιρζεπατίδης στη σωματική σύνθεση και την πρόσληψη ενέργειας προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανοί μιχανισμοί, μέσω των οποίων η τιρζεπατίδη οδηγεί στην απώλεια βάρους. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Σε μία δευτερεύουσα ανάλυση μίας τυχαιοποιημένης, διπλά-τυφλής, παράλληλων ομάδων μελέτης, εκτιμ...
Διαβάστε περισσότερα...

Η εβδομαδιαία βασική ινσουλίνη Fc οδήγησε σε παρόμοιο γλυκαιμικό έλεγχο και συγκρίσιμο προφίλ ασφάλειας με την ινσουλίνη Degludec σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

research
Christof  M. Kazda et al. Diabetes Care 2023;46:1052–1059   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βασική ινσουλίνη Fc ((BIF; insulin efsitora alfa; LY3209590) είναι μία πρωτεῒνη σύντηξης, που συνδυάζει ένα νέο ανάλογο ινσουλίνης με μονή αλυσίδα και το τμήμα Fc της ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης IgG και έχει σχεδιαστεί για εβδομαδιαία χορήγηση. Στη συγκεκριμένη μελέτη φάσης 2 εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασ...
Διαβάστε περισσότερα...

Αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων σε άτομα με Προδιαβήτη και Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 διαφορετικών φυλετικών ομάδων: Μία αντιστοιχισμένη μελέτη κοόρτης

research
Ian M. Carey et al. Evaluating Ethnic Variations in the Risk of Infections in People With Prediabetes and Type 2 Diabetes: A Matched Cohort Study. Diabetes Care 2023;46(6):1209-1217.  https://doi.org/10.2337/dc22-2394   Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 (ΣΔΤ2) διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης λοιμώξεων. Παραταύτα παραμένει αρχικά άγνωστο το κατά πόσο ο κίνδυνος αυτός ποικίλει ανά...
Διαβάστε περισσότερα...

Επίπτωση του Βραδέως Εξελισσόμενου Αυτοάνοσου Σακχαρώδη Διαβήτη  (LADA) και του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 (ΣΔΤ2) σε σχέση με τη χρήση καπνού και τη γενετική προδιάθεση στην εμφάνιση ΣΔΤ2 και των συναφών μεταβολικών χαρακτηριστικών: Δεδομένα από μία Σουηδική μελέτη ασθενών- μαρτύρων και της Νορβηγικής μελέτης HUNT

research
Jessica Edstorp et al. Incident of LADA and Type 2 Diabetes in Relation to Tobacco Use and Genetic Susceptibility to Type 2 Diabetes and Related Traits: Findings From a Swedish Case-Control Study and the Norwegian HUNT Study.Diabetes Care 2023;46(5):1028-1036. https://doi.org/10.2337/dc22-2284   Το κάπνισμα και το Σουηδικό προιόν υγρού καπνού χωρίς καύση (snus) σχετίζονται με την εμφάνιση...
Διαβάστε περισσότερα...
Top