Αρχή / Εκδήλωσης / Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΔΕ: Από τη θεωρητική γνώση στην κλινική εφαρμογή των σύγχρονων Κατευθυντήριων Οδηγιών (1 & 2 Νοεμβρίου 2024, Ηράκλειο Κρήτης)

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΔΕ: Από τη θεωρητική γνώση στην κλινική εφαρμογή των σύγχρονων Κατευθυντήριων Οδηγιών (1 & 2 Νοεμβρίου 2024, Ηράκλειο Κρήτης)

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 01/11/2024 - 02/11/2024


Top