Αρχή / Εκδήλωσης / Επιστημονική Εκδήλωση ΕΔΕ: “Σακχαρώδης Διαβήτης. Εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις στην καθημερινή κλινική πρακτική”, Ναύπλιο, 20/5/2017

Επιστημονική Εκδήλωση ΕΔΕ: “Σακχαρώδης Διαβήτης. Εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις στην καθημερινή κλινική πρακτική”, Ναύπλιο, 20/5/2017

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 20/05/2017


Επιστημονική Εκδήλωση ΕΔΕ: “Σακχαρώδης Διαβήτης. Εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις στην καθημερινή κλινική πρακτική

Εκδήλωση της Ομάδας Εργασίας: “Εντατική Ινσουλινοθεραπεία. Προηγμένη Τεχνολογία”

20 Μαίου 2017, Ναύπλιο

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ

Top