Αρχή / Εκδήλωσης / Καρδιολογία του Αύριο. Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιά

Καρδιολογία του Αύριο. Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιά

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 27/03/2020 - 28/03/2020


Σύγχρονες Μέθοδοι Πρόληψης – Τεχνικές Απεικόνισης και Θεραπείες – Παρουσίαση Περιπτώσεων

27- 28 Μαρτίου 2020
Divani Caravel Hotel, Αθήνα
Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Top