Αρχή / Εκδήλωσης / Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη “IDF 2021 Virtual Complications congress”

Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη “IDF 2021 Virtual Complications congress”

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 06/12/2021 - 11/12/2021


IDF 2021 Virtual congress

DIABETES COMPLICATIONS & COVID-19

December 6-11, 2021

Website IDF  www.idf2021.org.

Top