Αρχή / Εκδήλωσης / 2η Ημερίδα Εσωτερικής Παθολογίας (18 Οκτωβρίου 2014 – Θεσ/κη)

2η Ημερίδα Εσωτερικής Παθολογίας (18 Οκτωβρίου 2014 – Θεσ/κη)

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 18/10/2014

Τοποθεσία
#_LOCATIONLINK


Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ 

2η Ημερίδα Εσωτερικής Παθολογίας – 18 Οκτωβρίου 2014

Αμφιθέατρο Ι, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΠΘ. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας. Υπό τη Χορηγεία της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ. Υπό την αιγίδα του ΑΠΘ.

Top