Αρχή / Εκδήλωσης / 28ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΣΦΙΕ) και 16ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών

28ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΣΦΙΕ) και 16ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 13/05/2022 - 15/05/2022


Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του “28ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΣΦΙΕ) και 16ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών”, του Παραρτήματος Αθηνών της ΕΕΦΙΕ, επισυνάπτουμε το επίσημο Δελτίο Τύπου

 

Top