Αρχή / Εκδήλωσης / 3ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη

3ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 18/01/2013 - 19/01/2013

Τοποθεσία
#_LOCATIONLINK


Το 3ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη, πραγματοποιείται από την ΕΔΕ, στις 18 & 19 Ιανουαρίου 2013, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο “Crowne Plaza, Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 50, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 727 8000, 210 727 8600).

Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME Credits) 

Η παρουσία είναι υποχρεωτική και θα χορηγηθεί βεβαίωση σε όσους συμμετέχοντες συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής (multiple-choice)

Διαβάστε εδώ το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης

Top