Αρχή / Αρχική Σελίδα / Forum Παθολογίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Forum Παθολογίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Το Φόρουμ διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στις 15 -17 Δεκεμβρίου.

Τα όρια και οι δυνατότητες της Παθολογίας στο σύγχρονο περιβάλλον Υγείας θα τεθούν στο επίκεντρο των εργασιών του Φόρουμ που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), στις 15 -17 Δεκεμβρίου 2016, στην Αίγλη Ζαππείου (αίθουσα «Ολυμπία») στην Αθήνα.

Επιδίωξη του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ. μέσω του Φόρουμ Παθολογίας με θέμα «Δυνατότητες και όρια του Παθολόγου» είναι να αναπτυχθεί ένα ελεύθερο βήμα κατάθεσης απόψεων και διαλόγου σε όλα τα θέματα που άπτονται της ειδικότητας της Παθολογίας, με τη συμβολή καταξιωμένων επιστημόνων από όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας.

Διαβάστε το Επιστημονικό Πρόγραμμα εδώ.

Top