Αρχή / Αρχική Σελίδα / Αναβολή εκδίκασης των αιτήσεων ακυρώσεως που ασκήθηκαν με τη συνδρομή της ΕΔΕ για τις μεταβατικές διατάξεις της Εξειδίκευσης στον ΣΔ

Αναβολή εκδίκασης των αιτήσεων ακυρώσεως που ασκήθηκαν με τη συνδρομή της ΕΔΕ για τις μεταβατικές διατάξεις της Εξειδίκευσης στον ΣΔ

Αθήνα 27/02/2020
Αρ. πρωτ.1391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΣΚΉΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας σας ενημερώνουν ότι μετά την αναβολή από το Δικαστήριο όλων των υποθέσεων που είχαν αρχικά προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2019 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο της Τρίτης 11 Φεβρουαρίου 2020, αναβλήθηκαν και πάλι αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο για τις δικασίμους 17.03.2020 και 19.05.2020.

Κατά την πρώτη παραπάνω δικάσιμο στην 7μελή σύνθεση θα εκδικαστεί η αίτηση που αφορά σε:

  1. Ιατρούς του ΕΣΥ, μέλη ΔΕΠ και γενικότερα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,
  2. Ιδιώτες ιατρούς,
  3. Ιατρούς οι οποίοι έχουν αφυπηρετήσει ή εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα μετά από πολυετή υπηρεσία στα θεσμοθετημένα ΔΚ-Ι των δημόσιων νοσοκομείων του ΕΣΥ,
  4. Στρατιωτικούς ιατρούς.

Κατά την δεύτερη παραπάνω δικάσιμο θα εκδικαστεί η αίτηση που αφορά σε ιατρούς ιδιωτικού φορέα, ή ιδιώτες ιατρούς και ιατρούς του Δημοσίου φορέα (ΕΣΥ), οι οποίοι κατέχουν τη μονοετή μετεκπαίδευση στον ΣΔ πιστοποιημένη μόνο από τον Υπεύθυνο διευθυντή Διαβητολογικού Κέντρου.

 

Για την ΕΔΕ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Γ. Δημητριάδης  Α. Μελιδώνης

 

δείτε εδώ την πρωτότυπη ανακοίνωση

Top