Αρχή / Αρχική Σελίδα / Ανακοίνωση ΕΔΕ – Διευκρίνηση προς Γενικούς Ιατρούς

Ανακοίνωση ΕΔΕ – Διευκρίνηση προς Γενικούς Ιατρούς

Τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες μιας προσπάθειας  διαστρέβλωσης των πάγιων θέσεων της ΕΔΕ όσον αφορά την απόκτηση της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη. Συγκεκριμένα, με την αποσπασματική παρουσίαση της πάγιας πρότασης την οποία κατέθεσε εκ νέου η ΕΔΕ στα πλαίσια της διαβούλευσης για τις εξειδικεύσεις των διαφόρων ειδικοτήτων, επιχειρήθηκε να καταδειχθεί ότι η εταιρεία μας δήθεν στρέφεται εναντίον της μετεκπαίδευσης των Γενικών Ιατρών στο Σακχαρώδη Διαβήτη.

Προκειμένου να διαλευκανθούν τα γκρίζα σημεία που δημιουργήθηκαν από αυτήν την προσπάθεια, η οποία προβληματίζει έντονα ως προς την σκοπιμότητα και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί, θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισημάνουμε τα εξής σημεία:

  • Μέλη της ΕΔΕ είναι ένας μεγάλος αριθμός Γενικών Ιατρών, οι οποίοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες της και παρουσιάζουν το επιστημονικό τους έργο σε συνέδρια και ημερίδες.
  • Βάσει ΦΕΚ (657 τεύχος Β, 17-10-1990 και 378 τεύχος Β, 22 Ιουνίου 1990), την παρούσα χρονική στιγμή η εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη μπορεί να αποκτηθεί από τους Παθολόγους και τους Παιδιάτρους. Για τους Γενικούς Ιατρούς προβλέπεται μετεκπαίδευση και όχι εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Η πρόταση την οποία καταθέσαμε, και η οποία είναι αναρτημένη στο σύνολό της στην ιστοσελίδα της ΕΔΕ, σκοπό έχει τον σαφή ορισμό του χρόνου και του τρόπου καθώς και των κέντρων που θα χορηγούν την εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την παροχή καλύτερης ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς με διαβήτη.
  • Τέλος, η ΕΔΕ τιμά τους γενικούς ιατρούς και αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο τους στη διάγνωση του διαβήτη και στην έναρξη ιατρικής φροντίδας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας, όπως άλλωστε ισχύει σε πολλά άλλα κράτη. Μάλιστα, πάγια θέση της ΕΔΕ είναι η κατοχύρωση της μετεκπαίδευσης των Γενικών Ιατρών στο Σακχαρώδη Διαβήτη σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις και η επέκταση του χρονικού διαστήματος σε 6 μήνες για την καλύτερη δυνατή μετεκπαίδευση τους.

 

Top