Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Ηλεκτρονικά Μαθήματα / ΕΔΕ Webinar (Τετάρτη 4/3/2020, 14:00) – Μελέτη Περιστατικού – Δ. Βλαχάκος, Α. Ράπτης

ΕΔΕ Webinar (Τετάρτη 4/3/2020, 14:00) – Μελέτη Περιστατικού – Δ. Βλαχάκος, Α. Ράπτης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 4/3/2020, στις 14.00, πραγματοποιήθηκε το webinar της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο των μετεκπαιδευτικών της μαθημάτων μέσω διαδικτύου, Τα δεδομένα του περιστατικού που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του webinar, παρατίθενται κατωτέρω:

Ο ΔΚ, δάσκαλος, είναι 56 ετών. Έχει γνωστό ΣΔτ2 από 10ετία για τον οποίο λαμβάνει μετφορμίνη 1.000 mgr x 2. Από 12ετία έχει αρτηριακή υπέρταση για την οποία λαμβάνει εναλαπρίλη 10mgr x 1 και ινδαπαμίδη 1,25mg x 1. Στο ατομικό ιστορικό αναφέρεται και γλαύκωμα που αντιμετωπίζεται με σταγόνες Xalatal και «ενοχλητική οσφυαλγία» που αποδίδει στην ορθοστασία λόγω της δουλειάς του και αντιμετωπίζεται με ΜΣΑΦ.

Κλινική εξέταση:
ΑΠ 138/76 mmHg, σφίξεις 76/1’. Από τον υπόλοιπο κλινικό έλεγχο δεν παρατηρήθηκε κάτι το παθολογικό.

Εργαστηριακός έλεγχος: Γενική αίματος : Ht 33, MCV 98, λευκά : 7.000 (Π 78% Λ 22%) ΤΚΕ 46, γλυκόζη 108mg/dl, HbA 1c 8%, Chol-T 188 mg/dl, TG 200mg/dl, HDL mg/dl 30 LDL mg/dl, ουρία 48 mg/dl, κρεατινίνη 1,3 mg/dl και eGFR 56 ml/min.

Γενική ούρων: ερυθρά 8 κοπ, εβ 1020, Λεύκωμα : 0,2 mg/dl, ελάχιστοι ερυθροί κύλινδροι.

Ερωτήσεις:
1) Ποια η διαφορική διάγνωση;
2) Ποιο άλλο εργαστηριακό έλεγχο θα θέλατε;
3) Θα αλλάζατε την αγωγή του;

Οι εισηγητές που θα  παρουσιάσουν το webinar είναι ο κ. Δ. Βλαχάκος, Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας, Β ́ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νεφρολογική Μονάδα, Παν/μιο Αθηνών ΓΝ «Αττικόν» και ο κ. Α. Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Διαβητολογίας, Β ́ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας – Διαβητολογικό Κέντρο Παν/μίου Αθηνών, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Σχολιαστής – συντονιστής, ο κ. Α. Αλαβέρας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βιντεοσκοπημένο webinar μέσω της διεύθυνσης: https://youtu.be/OvzxsyWnaIQ

Προσβλέποντας πάντα στην πολύτιμη ενεργό συμμετοχή σας.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.
Γεώργιος Δημητριάδης

Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος
Αντώνης Αλαβέρας

Top