Αρχή / Αρχική Σελίδα / Ενημέρωση Μελών – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ενημέρωση Μελών – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αθήνα 27/11/2019
Αρ.πρωτ.1368

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας σας ενημερώνουν ότι η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως που έχει καταθέσει η ΕΔΕ στο ΣτΕ, για την ακύρωση της  Γ5α/ Γ.Π. οικ. 27049/2019 [ΦΕΚ Β 1357/19.4.2019] Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Εκπαίδευση στην ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» κατά το μέρος που με τις μεταβατικές διατάξεις δεν προβλέπεται η αυτοδίκαιη αναγνώριση του τίτλου της Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, με αρχική ημερομηνία δικασίμου την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, αναβλήθηκε για την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020.

Για οτιδήποτε νεώτερο προκύψει  θα σας ενημερώσουμε με καινούρια ανακοίνωση.

Για την ΕΔΕ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.Δημητριάδης Α.Μελιδώνης
Top