Αρχή / Πληροφορίες για το κοινό / Η επώδυνη διαβητική νευροπάθεια σχετίζεται με υψηλή νυχτερινή αρτηριακή πίεση

Η επώδυνη διαβητική νευροπάθεια σχετίζεται με υψηλή νυχτερινή αρτηριακή πίεση

diabetic_foot_1Η επώδυνη διαβητική νευροπάθεια σχετίζεται με υψηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας ανεξάρτητα από την αίσθηση του πόνουσύμφωνα με πρόσφατη μελέτηΗ επώδυνη διαβητική νευροπάθεια είναι μια συχνή επιπλοκή που επηρεάζει τον ύπνο, τη διάθεση και την ποιότητα ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 113 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη34 με επώδυνη διαβητική νευροπάθεια33 με διαβητική νευροπάθεια χωρίς επώδυνα συμπτώματα και 46 χωρίς διαβητική νευροπάθεια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι τιμές συστολικής αρτηριακής πίεσης  ήταν υψηλότερες στην ομάδα των συμμετεχόντων με επώδυνη διαβητική νευροπάθεια σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες ασθενών (130 mmHg έναντι 124 
mmHg για τους ασθενείς με νευροπάθεια χωρίς επώδυνα συμπτώματα και 120 mmHg για τους ασθενείς χωρίς νευροπάθεια). Φάνηκε επίσης ότι η απουσία της φυσιολογικής μείωσης της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας σχετίζεται με την παρουσία επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας.

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι ο νυχτερινός πόνος των ασθενών με επώδυνη διαβητική νευροπάθεια λειτουργεί ως ένας στρεσογόνος παράγοντας που επιδεινώνει της ήδη υπάρχουσα δυσλειτουργία του αυτονόμου νευρικού συστήματος στους ασθενείς με διαβήτη και εμποδίζει τη φυσιολογική μείωση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα αποτελέσματα της μελέτης επισημαίνουν τη σημασία του αυστηρού ελέγχου των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στους ασθενείς με επώδυνη διαβητική νευροπάθεια ταυτόχρονα με την προσπάθεια αντιμετώπισης του νευροπαθητικού πόνου με την κατάλληλη αγωγή.

 
 
Η μελέτη θα εμφανίζεται στο τεύχος Ιουνίου του Diabetes Care.
 

A Novel Association Between Nondipping and Painful Diabetic Polyneuropathy.

Diabetes Care. 2014 Jun 26. pii: DC_140528. [Epub ahead of print]

 

Επιμέλεια: Ιωάννα Ελευθεριάδου

 

Top