Αρχή / Αρχική Σελίδα / Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» (Παν/μιο Δυτ. Αττικής

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» (Παν/μιο Δυτ. Αττικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την προκήρυξη του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) βαρύτητας εκατόν είκοσι συνολικά πιστωτικών μονάδων (120 ECTS).

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τρεις (3) ειδικεύσεις:

  1. «Ογκολογική Φροντίδα»,
  2. «Διαβητολογική Φροντίδα» και
  3. «Γαστρεντερολογική-Ενδοσκοπική Νοσηλευτική».

Η διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ είναι συνολικά τέσσερα (4) εξάμηνα.

H διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλώ δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ:

 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

Δρ Ευγενία Βλάχου

Καθηγήτρια

Top