Αρχή / Αρχική Σελίδα / Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στo εκπαιδευτικό αντικείμενο: Σακχαρώδης Διαβήτης

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στo εκπαιδευτικό αντικείμενο: Σακχαρώδης Διαβήτης

auΤο e-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο:

Σακχαρώδης Διαβήτης

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες από το χώρο της υγείας, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) ή που κινδυνεύουν να εκδηλώσουν ΣΔ στο μέλλον. Επιπλέον απευθύνεται και στους ασχολούμενους με τις ιατρικές και παραϊατρικές εκείνες ειδικότητες που σχετίζονται με ζητήματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, καθώς και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης χρονίων νοσημάτων φθοράς, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και τα καρδιαγγειακά εν γένει νοσήματα.

Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν καταδείξει μια τεράστια αύξηση της συχνότητας του ΣΔ, ιδιαίτερα του Τύπου 2, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, που τείνει να πάρει επιδημικές διαστάσεις. Ως αίτιά της θεωρούνται η γήρανση του πληθυσμού, η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία που συνοδεύουν το «σύγχρονο» τρόπο ζωής. Αναμφίβολα, γενετικοί παράγοντες παίζουν επίσης σημαίνοντα ρόλο. Δεδομένου ότι η νόσος αυτή συνοδεύεται από αυξημένη μακροχρόνια νοσηρότητα και θνησιμότητα, είναι εύκολα κατανοητό ότι με την αύξηση της συχνότητας αυτής και των επιπλοκών της, το οικονομικό βάρος της θεραπείας των για την κοινωνία είναι τεράστιο.

Κατά την εξέλιξη του προγράμματος εξετάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν την παθοφυσιολογία της εμφάνισης των διαφόρων τύπων ΣΔ (Τύπου 1, 2, ΣΔ της κύησης, άλλων μορφών διαβήτη), τη συχνότητα εμφάνισής τους στο γενικό πληθυσμό ή σε ειδικές κατηγορίες ατόμων υψηλού κινδύνου, τις κλινικές εκδηλώσεις και τα κριτήρια διάγνωσης της νόσου. Επιπλέον εξετάζονται οι τρόποι πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης της νόσου ή/και των επιπλοκών της, τόσο φαρμακευτικά (αναλύονται όλες οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των νεώτερων φαρμάκων θεραπείας του διαβήτη), όσο και με μεταβολές του τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται μια ολιστική θεώρηση της αντιμετώπισης του διαβητικού ασθενούς, όχι μόνο από απόψεως ρύθμισης της γλυκόζης του αίματος, αλλά και όλων των συμπαρομαρτουσών καταστάσεων (υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, παχυσαρκίας, κλπ) που επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης των επιπλοκών του διαβήτη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην περιγραφή νέων τεχνολογικών εξελίξεων (αντλία ινσουλίνης, συνεχής καταγραφή σακχάρου στον υποδόριο ιστό), αλλά και επιπλοκών που αποτελούν μάστιγα και εύκολα διαλάθουν της προσοχής με καταστρεπτικές συνέπειες για τον ασθενή (π.χ. σύνδρομο διαβητικού ποδιού).

Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού αντικειμένου είναι η εξοικείωση με τις ποικίλες εκφάνσεις της νόσου του ΣΔ, τις έννοιες της σωστής διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής για την πρόληψη/καθυστέρηση της εμφάνισής του, αλλά και η επαρκής κατανόηση και κατάρτιση για την υποστήριξη ατόμων ή ομάδων, θεραπευτικά ή προληπτικά, σε συνεργασία με τους ειδικούς ιατρούς (Διαβητολόγους) και Διατροφολόγους. Ιατροί με μικρή εμπειρία στην αντιμετώπιση διαβητικών ασθενών, νοσηλευτές/νοσηλεύτριες που έρχονται σε επαφή με διαβητικούς ασθενείς, αλλά και διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, και γενικά επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν διαβητικούς ασθενείς θα ωφεληθούν από την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού. Τέλος, ακόμα και διαβητικά άτομα που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους θα έχουν όφελος – υπενθυμίζεται ότι ο διαβητικός ασθενής είναι σήμερα, και οφείλει να είναι, γνώστης πολλών λεπτομερειών σχετικά με την πάθησή του.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μακρυλάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κατά την διάρκεια του 6μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Παν/μίου.

Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Άνεργους (25%), Οικονομικά Ασθενείς (15%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%).

Top