Αρχή / Αρχική Σελίδα / Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε υπάρχει μεγάλο έλλειμμα γνώσεων και στοιχείων για τον επιπολασμό των χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη στη χώρα μας.

Υπάρχει ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη επιδημιολογικών μελετών που θα μας προμηθεύσουν με απαραίτητα στοιχεία για τα θέματα αυτά.

Η ΕΔΕ οργανώνει για πρώτη φορά επιδημιολογική μελέτη στο πεδίο αυτό και συγκεκριμένα μελέτη για την επίπτωση της χρόνιας νεφρικής νόσου σε ασθενείς διαγνωσμένους με ΣΔΙΙ, που παρακολουθούνται σε διαβητολογικά κέντρα και ιατρεία στην Ελλάδα.  Η μελέτη αυτή υποστηρίζεται και καλύπτεται οικονομικά από τις εταιρείες Boehringer Ingelheim και Pharmaserve Lilly.

Παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα συμμετοχής του Κέντρου ή του Ιατρείου σας στη συγκεκριμένη μελέτη.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα και συνοπτικό πρωτόκολλο της μελέτης. Όπως φαίνεται από το πρωτόκολλο αυτό, απαιτείται η καταγραφή 40 διαβητικών ασθενών σε διάστημα 4 μηνών από την έναρξη της μελέτης.  Θα πρέπει να επιδιωχθεί αντιπροσωπευτικότητα του διαβητικού πληθυσμού που θα ενταχθεί στη μελέτη (φύλο, διάρκεια διαβήτου, κλπ.).  Στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια ένταξης και τα στοιχεία κλινικής και εργαστηριακής καταγραφής που απαιτούνται. (Κατεβάστε απο εδώ το συνοπτικό πρωτόκολλο σε Microsoft Word .doc format

Εάν συμμετάσχετε ως Κέντρο ή Ιατρείο στην μελέτη, θα είναι σε επαφή μαζί σας η εταιρεία διεξαγωγής μελετών Zeincro για όλα τα διαδικαστικά θέματα.

Οι κύριοι ερευνητές της μελέτης είναι οι συνάδελφοι κ.κ. Η. Μυγδάλης και Ι. Ιωαννίδης και από πλευράς του παρόντος Δ.Σ. της ΕΔΕ οι συνάδελφοι κ.κ. Ι. Κυριαζής και A.Ράπτης.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή σας, όπως γίνεται σε όλες τις πολυκεντρικές μελέτες,  θα αναφέρεται (ως Κέντρο ή Ιατρείο και ως πρόσωπo), σε επισυναπτόμενο πίνακα, σε όλες τις δημοσιεύσεις που θα υπάρξουν από τη μελέτη αυτή.

Θα παρακαλούσαμε ως εκ τούτου, να έχουμε τη θετική ή αρνητική απάντηση σας έως τα τέλη Μαΐου για να προχωρήσει η προγραμματισμένη διεξαγωγή της μελέτης.

 

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Μελιδώνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αθανάσιος Ράπτης


Top