Αρχή / Αρχική Σελίδα / Πρόσκληση μελών ΕΔΕ σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση μελών ΕΔΕ σε Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 15/02/19

Αρ.πρωτ.1304

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας μας, καλείστε να συμμετάσχετε στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019, ώρα 20.00.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Hilton, στην αίθουσα «Εσπερίδες», το Σάββατο, 16  Μαρτίου  2019  και ώρα 14.30- 16.30.

Θέματα  Ημερησίας  Διάταξης:

 • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
 • Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού προηγούμενου έτους και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 • Άλλα θέματα
 • Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη:
  • Προέδρου Δ.Σ.
  • Τακτικών Μελών Δ.Σ. (7)
  • Παρέδρου Μέλους Δ.Σ. (1)
  • Διμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τα  μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου και τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να δηλώσουν/υποβάλλουν  προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την υποψηφιότητα εγγράφως ή ηλεκτρονικά το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν κατά τον ίδιο τρόπο υποψηφιότητα και όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στην Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην αίθουσα ΤΕΡΨΙΧOΡΗ  Γ΄ και ώρα: 16.30-19.00.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας υποβάλετε την υποψηφιότητά σας στο e-mail της εταιρείας: info@ede.gr  ή στο Fax: 210 7210936.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και πάρεδρα μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (μέχρι και το 2018).

Τα μέλη που εγγράφηκαν στην ΕΔΕ εντός του 2019 απαιτείται να έχουν καταβάλλει  την εγγραφή τους. Για την απρόσκοπτη ροή της διαδικασίας, προτείνουμε να ρυθμίσετε κάθε πιθανή εκκρεμότητά σας τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών.

Η γραμματεία της εταιρείας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας στο 210 7210935 (ώρες: 9.30-16.30) για να σας υπενθυμίσει το πιθανό ποσό οφειλής.

Στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού ΕΔΕ για καταβολή συνδρομής

Δικαιούχος: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Τράπεζα Alpha Bank: IBAN GR86  0140 1940 1940  0200  2000 260

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θερμή παράκληση όπως μας προωθήσετε το αποδεικτικό πληρωμής της τράπεζας (στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται ευδιάκριτα ονοματεπώνυμο και αιτιολογία), προκειμένου να σας αποστείλουμε τη σχετική απόδειξη είσπραξης.

Προσβλέπουμε στη φυσική παρουσία όλων και στη γόνιμη συμμετοχή σας στη σημαντική αυτή συνάντηση.

Με συναδελφικούς και προσωπικούς χαιρετισμούς,

Top