Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Συσχέτιση επιπέδων γλυκόζης αίματος κατά την εισαγωγή και καρδιαγγειακών και νεφρικών επιπλοκών σε ασθενείς που νοσηλεύονται με Covid 19.

Συσχέτιση επιπέδων γλυκόζης αίματος κατά την εισαγωγή και καρδιαγγειακών και νεφρικών επιπλοκών σε ασθενείς που νοσηλεύονται με Covid 19.

Norris T et al. Admission Blood Glucose Level and Its Association With Cardiovascular and Renal Complications in Patients Hospitalized With COVID-19. Multicenter Study, Diabetes Care. 2022 May 1;45(5):1132 – 1140. 
doi: 10.2337/dc21-1709.

Από το Δεκέμβρη του 2021 από τον ιό SARS-COV-2 έχουν μολυνθεί πάνω από 267.000.000 άνθρωποι κι έχουν χάσει τη ζωή τους > 5.200.000 παγκοσμίως. Το Μάη του 2022 στο περιοδικό Diabetes Care, δημοσιεύτηκε μια πολυκεντρική μελέτη που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και σκοπό είχε να διερευνήσει τη συσχέτιση των επιπέδων γλυκόζης κατά την εισαγωγή των νοσηλευμένων με Covid 19 με τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών καρδιαγγειακών (αγγειακά εγκεφαλικά, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, καρδιακή ισχαιμία, ανακοπή και διαταραχές πήξης) και νεφρικών επιπλοκών.(οξεία νεφρική βλάβη). Επιπλέον μελετήθηκε κατά πόσο οι συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων γλυκόζης και των παραπάνω επιπλοκών διαφοροποιούνταν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, την παχυσαρκία και ιστορικό Σακχαρώδη Διαβήτη.

Χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της ISARIC WHO CCP-UK μελέτης που περιέλαβε από τις 06/02/20-16/03/21 143.266 ασθενείς με 140.685 με επιβεβαιωμένη λοίμωξη covid 19. Από αυτούς 35.601 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη και ταξινομήθηκαν ως έχοντες υπογλυκαιμία (σάκχαρο αίματος < 70.2 mg/dl), φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου αίματος (72-198 mg/dl) ή υπεργλυκαιμία (σάκχαρο αίματος > 199.8 mg/dl) κατά την εισαγωγή τους στο εφημερεύον νοσοκομείο. To 56.8% ήταν άντρες με μέση ηλικία περί τα 71 έτη και το 81.6% ήταν Λευκοί. Η διάμεση τιμή της γλυκόζης αίματος εισαγωγής ήταν 120.6 mg/dl. Περισσότερο από το 25% του πληθυσμού παρουσίασε καρδιαγγειακή ή νεφρική επιπλοκή ενώ νοσηλευόταν. Από αυτούς το 55.0% επέζησε και το 45.0% απεβίωσε.

Για όλες τις επιπλοκές εκτός από την καρδιακή ισχαιμία και τα αγγειακά εγκεφαλικά,,δεν υπήρξε γραμμική συσχέτιση με τα επίπεδα γλυκόζης αίματος κατά την εισαγωγή. Συγκεκριμένα, ασθενείς που παρουσίαζαν τιμές γλυκόζης αίματος >115 mg/dl σε σχέση με το αν η τιμή της γλυκόζης ήταν πλησίον των 90 mg/dl, παρουσίαζαν αύξηση των odds για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 28%. Ομοίως για τιμές γλυκόζης > 88.2 mg/dl για την ίδια συσχέτιση, οι ασθενείς παρουσίαζαν αύξηση των odds για αρρυθμίες κατά 123%. Αύξηση των odds για διαταραχές πήξης κατά 59% παρουσίαζαν ασθενείς με τιμές γλυκόζης εισαγωγής >84.6 mg/dl σε σχέση πάντα με τιμές γλυκόζης πλησίον των 90 mg/dl. Τέλος ασθενείς με γλυκόζη αίματος κατά την εισαγωγή > 104.4 mg/dl σε σχέση πάντα με το αν η τιμή της γλυκόζης ήταν πλησίον των 90 mg/dl παρουσίαζαν αύξηση των odds κατά 142% για νεφρική βλάβη. Η επίδραση της ηλικίας στην εμφάνιση των επιπλοκών ήταν εμφανέστερη σε ασθενείς ηλικίας < 69 ετών. Παρόμοια επίδραση παρατηρήθηκε και στην περίπτωση προυπάρχοντος ιστορικού ΣΔ.

Συμπερασματικά, τα επίπεδα γλυκόζης αίματος κατά την εισαγωγή ατόμων με covid 19 λοίμωξη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες ταξινόμισης των ασθενών σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση καρδιαγγειακών ή νεφρικών επιπλοκών.

 

Επιμέλεια : Αγγελική Μερίτση

Top