Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Ημερίδες –Διημερίδες / 01.11.2008, «Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική» Εκτύπωση Ξενοδοχείο , Άρτα

01.11.2008, «Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική» Εκτύπωση Ξενοδοχείο , Άρτα

Top