Αρχή / Πληροφορίες

Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΔΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου. Προκειμένου λοιπόν να είμαστε σύμφωνοι με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να υπογράψετε την επισυναπτόμενη φόρμα την οποία θα επιστρέψετε στην ΕΔΕ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου απευθύνεται μόνον σε επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα. Όταν προβείτε σε εγγραφή για χρήση της, θα δημιουργήσετε έναν προσωπικό κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τους οποίους πρέπει να κρατήσετε εμπιστευτικούς και να μην αποκαλύψετε σε κανένα άλλο άτομο.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν συμμετέχετε σε συνεδρίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, το όνομά σας θα είναι εμφανές στους άλλους συμμετέχοντες. Η ΕΔΕ θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε παρακάτω, προκειμένου να καταστήσει δυνατή την πρόσβασή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και για να απαντά στα ερωτήματά σας. Με την υπογραφή σας για χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, συναινείτε στην μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών για τους προαναφερθέντες σκοπούς στην ΕΔΕ.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΕΔΕ:

Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τις παραπάνω πληροφορίες αναφορικά με τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Διαβήτη.

 

 

Top