Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Η συμμόρφωση προς τη Μεσογειακή δίαιτα και η κατάσταση της υγείας: μία μετα-ανάλυση.

Η συμμόρφωση προς τη Μεσογειακή δίαιτα και η κατάσταση της υγείας: μία μετα-ανάλυση.

Sofi F, Cesari F, Abbate R, Gensini GF, Casini A. Adherence to a Mediterranean diet and health status: meta-analysis.

BMJ 2008; 11: 337:a1344. doi: 10.1136/bmj.a1344

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

Πρόκειται για μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών κοόρτης που είχαν ελέγξει την συσχέτιση μεταξύ συμμόρφωσης στην Μεσογειακή δίαιτα, θνητότητας από διάφορα αίτια και εμφάνισης χρονίων νοσημάτων, σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης. Χρησιμοποιήθηκαν 12 μελέτες, με χρόνος παρακολούθησης 3,7 έως 18 έτη, που διεξήχθησαν μεταξύ των ετών 1966και 2008. Έξι από τις 12 μελέτες διεξήχθησαν σε μεσογειακές χώρες. Αξιολογήθηκαν συνολικά 1.574.299 άτομα. Κατά τη διάρκεια των ετών παρακολούθησης καταγράφηκαν 40.000 συμβάματα (θανατηφόρα και μη). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αύξηση 2 βαθμών στο σκορ συμμόρφωσης προς το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής συσχετιζόταν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με μείωση στην συνολική θνητότητα (RR 0.91, 95% CI 0.89-0.94; P<0.0001). Ομοίως, η συμμόρφωση προς την Μεσογειακή δίαιτα συσχετιζόταν με μείωση στην θνητότητα από καρδιαγγειακά αίτια κατά 9%, (RR 0.91, 0.87 έως 0.95), με μείωση στην επίπτωση και την θνητότητα από νεοπλάσματα κατά 6%, (RR 0.94, 0.92 έως 0.96) και με μείωση της επίπτωσης της νόσου Alzheimer’s και της νόσου Parkinson’s κατά 13%, (RR 0.87, 0.80 έως 0.96). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα αυτά τονίζουν τη σημασία του Μεσογειακού προτύπου διατροφής για την πρωτογενή πρόληψη μείζονος σημασίας χρονίων νοσημάτων, αλλά κυρίως για τη μείωση της συνολικής θνησιμότητας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ: Η πατρίδα μας βρίσκεται στην ευτυχή θέση να διαθέτει σε αφθονία τα προϊόντα που είναι χαρακτηριστικά της Μεσογειακού προτύπου διατροφής. Άρα, αν διατηρήσουμε τις πατροπαράδοτες διατροφικές μας συνήθειες και δεν παρασυρθούμε από τα αποδεδειγμένα επιβλαβή διατροφικά πρότυπα της «Δύσης» αναμένουμε σημαντικά οφέλη για την υγεία σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Top