Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Λοιπες Επιστημονικες Εκδηλωσεις / 21-24.01.10 – 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα

21-24.01.10 – 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα

Top