Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Η βραχεία διάρκεια ύπνου και η κακή ποιότητα ύπνου αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη σε Ιάπωνες χωρίς οικογενειακό ιστορικό διαβήτη

Η βραχεία διάρκεια ύπνου και η κακή ποιότητα ύπνου αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη σε Ιάπωνες χωρίς οικογενειακό ιστορικό διαβήτη

Toshiko Kita, Eiji Yoshioka, Hiroki Satoh, Yasuaki Saijo, Mariko Kawaharada, Eisaku Okada, Reiko Kishi. Short Sleep Duration and Poor Sleep Quality Increase the Risk of Diabetes in Japanese Workers With No Family History of Diabetes. Published online before print December 30, 2011, doi: 10.2337/dc11-1455 Diabetes Care December 30, 2011

Η βραχεία διάρκεια ύπνου και η κακή ποιότητα ύπνου αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη σε Ιάπωνες χωρίς οικογενειακό ιστορικό διαβήτη

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσον υπάρχει διαφορά στον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη ανάλογα με τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου και την ύπαρξη ή μη οικογενειακού ιστορικού σακχαρώδη διαβήτη.  Η μελέτη διεξήχθη στην Ιαπωνία μεταξύ Απριλίου 2003 και Μαρτίου 2004 και αφορούσε 3.570 δημοσίους υπαλλήλους, ηλικίας 35–55 ετών. Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε ετήσιους προληπτικούς ελέγχους ρουτίνας και συμπλήρωναν ερωτηματολόγιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου και την ύπαρξη ή μη οικογενειακού ιστορικού σακχαρώδη διαβήτη. Οι συμμετέχοντες επανεκτιμήθηκαν μεταξύ 2007–2008 για πιθανή ανάπτυξη διαβήτη (=έναρξη λήψης αντιδιαβητικής αγωγής ή ανεύρεση τιμή γλυκόζης ≥126 mg/dL). Βρέθηκαν 121 (3,4%) άτομα με διαβήτη. Σε μοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης για τα άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, και μετά εξομοίωση για πολλούς πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, ο κίνδυνος ανάπτυξης διαβήτη ήταν 5,37 (1,38–20,91) για τα άτομα με διάρκεια ύπνου ≤5 h συγκριτικά με κείνα με διάρκεια ύπνου>7 h. Άλλοι παράγοντες κινδύνου ήταν η νυχτερινή αφύπνιση (5,03 [1,43–17,64]), η αίσθηση μη επαρκούς διάρκειας ύπνου (6,76 [2,09–21,.87]), και μη ικανοποιητική από γενικής απόψεως ποιότητα ύπνου (3,71 [1,.37–10,07]). Στα άτομα με οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, αυτές οι συσχετίσεις είτε δεν υπήρχαν είτε ήταν ασθενέστερες. Συμπερασματικά, παρούσα μελέτη δείχνει ότι ο κακός ύπνος σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη σε άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη. Η προαγωγή των υγιεινών συνηθειών ύπνου στα άτομα αυτά μπορεί να δειχθεί αποτελεσματική στην πρόληψη του διαβήτη.

Σχόλιο μεταφραστή: Άλλη μια συνήθεια του σύγχρονου τρόπου ζωής που σχετίζεται με την ανάπτυξη διαβήτη!

 

Top