Ομάδα Μελέτης της Διαβητικής Νευροπάθειας & του Διαβητικού Ποδιού

 

ΣυντονιστήςΤριαντάφυλλος  Διδάγγελος