Αρχή / Εκδήλωσης / ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΔΕ (Ηράκλειο Κρήτης, 30/5/2020)

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΔΕ (Ηράκλειο Κρήτης, 30/5/2020)

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 30/05/2020


ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας: 

Σακχαρώδης Διαβήτης: Εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις στην καθημερινή πράξη.

Ξενοδοχείο Aquila Atlantis

Ηράκλειο Κρήτη, 30/05/2020

Top