Αρχή / Εκδήλωσης / Στρογγυλό Τραπέζι ΕΔΕ & ΕΙΕΠ στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας (Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024, 18:00)

Στρογγυλό Τραπέζι ΕΔΕ & ΕΙΕΠ στο 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας (Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024, 18:00)

#_LOCATIONMAP

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 07/03/2024


Top