Αρχή / Posts tagged "βιοισοδύναμες ινσουλίνες"

βιοισοδύναμες ινσουλίνες

Θέση της ΕΔΕ για τις Βιοϊσοδύναμες Ινσουλίνες

  Η ινσουλίνη αποτελεί μια σπουδαία θεραπεία για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Παρέχει επιβίωση στα άτομα με ΣΔ τύπου 1 και την δυνατότητα για άριστη ρύθμιση σε όλα τα άτομα με ΣΔ. Τα ανάλογα της ινσουλίνης, τόσο τα μακράς δράσης (βασικές ινσουλίνες)  όσο και τα βραχείας-άμεσης δράσης (γευματικές ινσουλίνες), τις τελευταίες δεκαετίες συνέβαλαν στον σκοπό αυτό, συνδυάζοντας τις δράσεις ...
Διαβάστε περισσότερα...
Top