Αρχή / Αρχική Σελίδα / Επιστολή 1409/27-03-2020 με τις θέσεις της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας σχετικά με την ένταξη των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες

Επιστολή 1409/27-03-2020 με τις θέσεις της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας σχετικά με την ένταξη των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες

Διαβάστε εδώ την Επιστολή 1409/27-03-2020 με τις θέσεις της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας σχετικά με την ένταξη των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες.

Top